Driedfruits
Cosul tau

Concurs premii/giveaway - vouchere cadou - regulament

REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA “Giveaway Facebook– vouchere cadou”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 31.05.2024 – 02.06.2024

 

Sectiunea 1. Organizatorul campaniei

Campania este organizata de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii campaniei

Campania publicitara “Giveaway Facebook – vouchere cadou” se va desfasura in perioada 31.05.2024 – 02.06.2024, conform Secțiunii 5 din prezentul Regulament, prin intermediul paginii de Facebook DriedFruits https://www.facebook.com/dried.fruits.supplier.

Inainte de inceperea campaniei si dupa terminarea acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulament nu mai confera dreptul de participare la campanie.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

      

 Sectiunea 4. Mecanismul concursului

Pentru inscrierea in concurs, trebuie indeplinite urmatoarele condiții cumulativ:

1. Follow paginii de Facebook

2. Like si share la postare

3. Etichetarea in comentarii a 3 prieteni.

4. Mesaj pe WhatsApp la numarul de telefon: 0722 395 605 cu numele profilului de pe Facebook, urmat de cuvantul: PARTICIP.

Sectiunea 5. Premiile concursului

Premiile campaniei constau in:

3 VOUCHERE CADOU in valoare de 50 RON

Sectiunea 6. Desemnarea castigatorilor

Vor fi desemnati 3 castigatori in data de 03.06.2024, ce vor fi afisati pe pagina site-ului www.driedfruits.ro, pagina de Facebook Dried Fruits Supplier si Instagram Driedfruits. Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca toate conditiile de la Sectiunea 4.

Pentru extragere se va folosi site-ul www.random.org

 

Sectiunea 7. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a)      Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)      Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)       Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)      Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)      Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f)       Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)      Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)      Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: comenzi@driedfruits.ro

 

Sectiunea  8. Incetarea campaniei

Prezenta campanie va inceta de drept in data de 02.06.2024. Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

 

Sectiunea  9. Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro, pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

 

Sectiunea  10. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

  Castigatori - giveaway 31.05 - 02.06.2024 (3 vouchere x 50 lei fiecare, valabilitate voucher 31.12.2024)

Prisacariu A
Mitu D.
Tibuleac L.I.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA “Giveaway Instagram– vouchere cadou”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 31.05.2024 – 02.06.2024

 

Sectiunea 1. Organizatorul campaniei

Campania este organizata de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii campaniei

Campania publicitara “Giveaway Instagram – vouchere cadou” se va desfasura in perioada 31.05.2024 – 02.06.2024, conform Secțiunii 5 din prezentul Regulament, prin intermediul paginii de Instagram DriedFruits https://www.instagram.com/dried.fruits.supplier/?igsh=MTB3YmJsNTdlM3duNw%3D%3D.

Inainte de inceperea campaniei si dupa terminarea acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulament nu mai confera dreptul de participare la campanie.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

      

 Sectiunea 4. Mecanismul concursului

Pentru inscrierea in concurs, trebuie indeplinite urmatoarele condiții cumulativ:

1. Follow paginii de Instagram

2. Like si save la postare (Un share la story reprezinta un avantaj)

3. Etichetarea in comentarii a 3 prieteni.

4. Mesaj pe WhatsApp la numarul de telefon: 0722 395 605 cu numele profilului de pe Instagram, urmat de cuvantul: PARTICIP.Sectiunea 5. Premiile concursului

Premiile campaniei constau in:

3 VOUCHERE CADOU in valoare de 50 RON


Sectiunea 6. Desemnarea castigatorilor

Vor fi desemnati 3 castigatori in data de 03.06.2024, ce vor fi afisati pe pagina site-ului www.driedfruits.ro, pagina de Facebook Dried Fruits Supplier si Instagram Driedfruits. Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca toate conditiile de la Sectiunea 4.

Pentru extragere se va folosi site-ul www.random.org

 

Sectiunea 7. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a)      Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)      Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)       Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)      Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)      Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f)       Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)      Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)      Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: comenzi@driedfruits.ro

 

Sectiunea  8. Incetarea campaniei

Prezenta campanie va inceta de drept in data de 02.06.2024. Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

 

Sectiunea  9. Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro, pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

 

Sectiunea  10. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.


  Castigatori - giveaway 31.05 - 02.06.2024 (3 vouchere x 50 lei fiecare, valabilitate voucher 31.12.2024)

Alin A
Dragomir D
Burca O

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMENT CAMPANIE “Concurs  cu premii – de weekend”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 26.04.2024 – 28.04.2024

Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 26.04.2024 – 28.04.2024 si presupune includerea automata a tuturor clientilor ce plaseaza o comanda de minimum 200 Ron (TVA inclus), in perioada 26.04.2024 – 28.04.2024 pe site-ul companiei, si anume www.driedfruits.ro

 

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integral, liber consimtita si in afara oricarei constangeri a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare client Driedfruits care plaseaza o comanda de minimum 200 Ron pe site-ul www.driedfruits.ro in perioada 26.04.2024 (ora 00:00) si 28.04.2024 (ora 23.59), este inscris automat la concursul cu premii.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse la plasarea comenzii.

Datele furnizate vor permite informarea participantilor premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

 

Sectiunea  4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a)      Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)      Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)       Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)      Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)      Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f)       Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)      Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)      Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: comenzi@driedfruits.ro

      

 Sectiunea 5. Mecanismul concursului

Clientii Driedfruits vor afla de organizarea concursului de pe site-ul www.driedfruits.ro (pagina principala si rubrica de concursuri din cadrul site-ului), pagina de Facebook Driedfruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Inscrierea la concurs se face automat, prin plasarea unei comenzi de minimum 200 lei (tva inclus) pe www.driedfruits.ro, in perioada 26.04.2024 (ora 00:00) si 28.04.2024 (ora 23.59).

Perioada concursului cu premii va cuprinde 1 extragere a 20 clienti. Castigatorii vor fi trasi la sorti prin random.org, in ziua urmatoare incheierii concursului si vor fi anuntati si validati pe email, site si pe retelele de socializare in termen de 5-7 zile de la extragere.

Mai multe comenzi plasate, va aduc mai multe sanse la castigarea unui voucher.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 septembrie 2024.


Sectiunea 6. Premiile concursului

Premiile concursului de weekend constau in:

20 vouchere/weekend in valoare de 100 Ron/voucher

Extragerea mai sus mentionata (vezi sectiunea 5) va avea loc in saptamana 29.04.2024 – 05.05.2024


Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor

Vor fi desemnati 20 castigatori. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati si validati telefonic, pe email, site si retelele de socializare, la 5-7 zile de la extragere. Detaliile legate de modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectivul unei comunicari telefonice si prin email intre Organizator si Castigator.

Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          Comanda sa fie achitata integral (cu cardul online prin procesatorul de plati Netopia, prin transfer bancar sau ramburs). In cazul in care plata este ramburs, va trebui verificat rambursul ca fiind virat de catre firma de curierat Sameday  si incasat in conturile operatorului.

-          Valoarea minima a comenzii sa fie de minimum 200 Ron (Tva inclus)

-          Castigatorii sa ne puna la dispozitie datele pentru livrare: adresa livrare si numar telefon.

 

Sectiunea  8: Validarea premiilor

Castigatorii vor fi instiintati prin email cu privire la codul de validare al voucherului.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 septembrie 2024.


Sectiunea  9. Incetarea concursului

Prezentul concurs va inceta de drept in data de 28.04.2024 (ora 23.59). Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

 

Sectiunea  10. Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

 

Sectiunea  11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

  Castigatori - weekend 26.04 - 28.04.2024 (20 vouchere x 100 lei fiecare, valabilitate voucher 01.09.2024)

756413
756119
756117
756381
756439
756082
756098
756182
756479
756162
756438
756537
756265
756476
756079
756071
756115
756327
756487
756304

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA “Concurs de weekend – vouchere cadou”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 26.01.2024 – 28.01.2024

 

Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 26.01.2024 – 28.01.2024 si presupune includerea automata a tuturor clientilor ce plaseaza o comanda de minimum 200 Ron (TVA inclus), in perioada 26.01.2024 – 28.01.2024 pe site-ul companiei, si anume www.driedfruits.ro

 

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integral, liber consimtita si in afara oricarei constangeri a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare client Driedfruits care plaseaza o comanda de minimum 200 Ron pe site-ul www.driedfruits.ro in perioada 26.01.2024 (ora 00:00) si 28.01.2024 (ora 23.59), este inscris automat la concursul cu premii.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse la plasarea comenzii.

Datele furnizate vor permite informarea participantilor premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

 

Sectiunea  4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a)      Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)      Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)       Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)      Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)      Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f)       Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)      Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)      Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: comenzi@driedfruits.ro

      

 Sectiunea 5. Mecanismul concursului cu premii

Clientii Driedfruits vor afla de organizarea concursului de pe site-ul www.driedfruits.ro (pagina principala si rubrica de concurs din cadrul site-ului), pagina de Facebook Driedfruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Inscrierea la concurs se face automat, prin plasarea unei comenzi de minimum 200 lei (tva inclus) pe www.driedfruits.ro, in perioada 26.01.2024 (ora 00:00) si 28.01.2024 (ora 23.59).

Perioada concursului va cuprinde 1 extragere a 15 clienti. Castigatorii vor fi trasi la sorti prin random.org, in ziua urmatoare incheierii concursului si vor fi anuntati si validati pe email, site si pe retelele de socializare in termen de 5-7 zile de la extragere.

Mai multe comenzi plasate, va aduc mai multe sanse la castigarea unui voucher.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 mai 2024.

Sectiunea 6. Premiile concursului

Premiile concursului de weekend constau in:

15 vouchere/weekend in valoare de 100 Ron/voucher

Extragerea mai sus mentionata (vezi sectiunea 5) va avea loc in saptamana 29.01.2024 – 02.02.2024

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor

Vor fi desemnati 15 castigatori. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati si validati telefonic, pe email, site si retelele de socializare, la 5-7 zile de la extragere. Detaliile legate de modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectivul unei comunicari telefonice si prin email intre Organizator si Castigator.

Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          Comanda sa fie achitata integral (cu cardul online prin procesatorul de plati Netopia, prin transfer bancar sau ramburs). In cazul in care plata este ramburs, va trebui verificat rambursul ca fiind virat de catre firma de curierat Sameday  si incasat in conturile operatorului.

-          Valoarea minima a comenzii sa fie de minimum 200 Ron (Tva inclus)

-          Castigatorii sa ne puna la dispozitie datele pentru livrare: adresa livrare si numar telefon.

 

Sectiunea  8: Validarea premiilor

Castigatorii vor fi instiintati prin email cu privire la codul de validare al voucherului.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 mai 2024.


Sectiunea  9. Incetarea concursului

Prezenta concurs va inceta de drept in data de 28.01.2024 (ora 23.59). Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

 

Sectiunea  10. Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

 

Sectiunea  11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.


 Castigatori - weekend 26.01 - 28.01.2024 (15 vouchere x 100 lei fiecare, valabilitate voucher 01.05.2024)
728299
728621
728410
729031
728500
728673
728733
728899
728552
728892
728462
728505
728617
728764
729009

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA “Concursul saptamanal cu premii”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 27.11.2023 - 17.12.2023


 Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.


 Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 27.11.2023 – 17.12.2023 si presupune includerea automata a tuturor clientilor ce plaseaza o comanda de minimum 200 Ron (TVA inclus), in perioada 27.11.2023 – 17.12.2023 pe site-ul companiei, si anume www.driedfruits.ro


 Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integral, liber consimtita si in afara oricarei constangeri a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare client Driedfruits care plaseaza o comanda de minimum 200 Ron pe site-ul www.driedfruits.ro in perioada 27.11.2023 (ora 00:00) si 17.12.2023 (ora 23.59), este inscris automat la concursul cu premii.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse la plasarea comenzii.

Datele furnizate vor permite informarea participantilor premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.


 Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: comenzi@driedfruits.ro

       

Sectiunea 5. Mecanismul concursului

Clientii Driedfruits vor afla de organizarea concursului de pe site-ul www.driedfruits.ro (pagina principala si rubrica de concursuri din cadrul site-ului), pagina de Facebook Driedfruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Inscrierea la concurs se face automat, prin plasarea unei comenzi de minimum 200 lei (tva inclus) pe www.driedfruits.ro, in perioada 27.11.2023 (ora 00:00) si 17.12.2023 (ora 23.59). 

Perioada concursului va cuprinde 1 extragere saptamanala a cate 10 clienti pe saptamana, respectiv 20 clienti in ultima saptamana. Castigatorii vor fi trasi la sorti prin random.org, in fiecare zi de luni de dupa incheierea fiecarei extrageri si vor fi anuntati si validati pe email, site si pe retelele de socializare in termen de 5-7 zile de la extragere.

Mai multe comenzi plasate, va aduc mai multe sanse la castigarea unui voucher.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 aprilie 2024.


 Sectiunea 6. Premiile concursului

Premiile concursului saptamanal constau in:

10 vouchere/saptamana in valoare de 150 Ron/voucher

Extragerea mai sus mentionata (vezi sectiunea 5) va avea loc saptamanal.

Saptamana 27.11.2023 – 03.12.2023 – 10 vouchere x 150 lei

Saptamana 04.12.2023 – 10.12.2023 – 10 vouchere x 150 lei

Saptamana 11.12.2023 – 17.12.2023 – 20 vouchere x 150 lei

 

 Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor
Vor fi desemnati 10 castigatori, respectiv 20 castigatori in ultima saptamana. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati si validati telefonic, pe email, site si retelele de socializare, la 5-7 zile de la extragere. Detaliile legate de modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectivul unei comunicari telefonice si prin email intre Organizator si Castigator.
Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Comanda sa fie achitata integral (cu cardul online prin procesatorul de plati Netopia, prin transfer bancar sau ramburs). In cazul in care plata este ramburs, va trebui verificat rambursul ca fiind virat de catre firma de curierat Sameday  si incasat in conturile operatorului.
- Valoarea minima a comenzii sa fie de minimum 200 Ron (Tva inclus)
- Castigatorii sa ne puna la dispozitie datele pentru livrare: adresa livrare si numar telefon.


 Sectiunea  8: Validarea premiilor
Castigatorii vor fi instiintati prin email cu privire la codul de validare al voucherului.
Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 aprilie 2024.


 Sectiunea  9. Incetarea concursului
Prezentul concurs va inceta de drept in data de 17.12.2023 (ora 23.59). Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.


 Sectiunea  10. Regulamentul concursului
Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.


 Sectiunea  11. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.


 Castigatori - saptamana 20.11.2023 - 26.11.2023 (10 cosuri cu produse Dried Fruits in valoare de 150 lei fiecare)

711484

711367

712011

711036

711919

711372

711696

710302

711584

712282

 Castigatori - saptamana 27.11.2023 - 03.12.2023 (10 vouchere x 150 lei)

714006

713594

713461

713199

713274

713664

712664

712957

713292

712757

 Castigatori - saptamana 04.12.2023 - 10.12.2023 (10 vouchere x 150 lei)

715251

714390

714371

715565

715227

714702

715622

715394

714472

715991

 Castigatori - saptamana 11.12.2023 - 17.12.2023 (20 vouchere x 150 lei)

718696

718350

717852

717459

716925

717627

717079

717410

716348

717264

716621

718315

716385

716836

716364

718094

718801

718008

716442

718432


 
 
Utilizăm cookie-uri si alte tehnologii similare pentru a imbunatati experienta dvs. de navigare si functionalitatea site-ului nostru. Politica de utilizare Cookie-uri