Driedfruits
Cosul tau

Concurs premii - vouchere - regulament

REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA “Concurs de weekend – vouchere cadou”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 26.01.2024 – 28.01.2024

 

Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 26.01.2024 – 28.01.2024 si presupune includerea automata a tuturor clientilor ce plaseaza o comanda de minimum 200 Ron (TVA inclus), in perioada 26.01.2024 – 28.01.2024 pe site-ul companiei, si anume www.driedfruits.ro

 

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integral, liber consimtita si in afara oricarei constangeri a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare client Driedfruits care plaseaza o comanda de minimum 200 Ron pe site-ul www.driedfruits.ro in perioada 26.01.2024 (ora 00:00) si 28.01.2024 (ora 23.59), este inscris automat la concursul cu premii.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse la plasarea comenzii.

Datele furnizate vor permite informarea participantilor premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

 

Sectiunea  4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a)      Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)      Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)       Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)      Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)      Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f)       Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)      Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)      Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: [email protected]

      

 Sectiunea 5. Mecanismul concursului cu premii

Clientii Driedfruits vor afla de organizarea concursului de pe site-ul www.driedfruits.ro (pagina principala si rubrica de concurs din cadrul site-ului), pagina de Facebook Driedfruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Inscrierea la concurs se face automat, prin plasarea unei comenzi de minimum 200 lei (tva inclus) pe www.driedfruits.ro, in perioada 26.01.2024 (ora 00:00) si 28.01.2024 (ora 23.59).

Perioada concursului va cuprinde 1 extragere a 15 clienti. Castigatorii vor fi trasi la sorti prin random.org, in ziua urmatoare incheierii concursului si vor fi anuntati si validati pe email, site si pe retelele de socializare in termen de 5-7 zile de la extragere.

Mai multe comenzi plasate, va aduc mai multe sanse la castigarea unui voucher.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 mai 2024.

Sectiunea 6. Premiile concursului

Premiile concursului de weekend constau in:

15 vouchere/weekend in valoare de 100 Ron/voucher

Extragerea mai sus mentionata (vezi sectiunea 5) va avea loc in saptamana 29.01.2024 – 02.02.2024

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor

Vor fi desemnati 15 castigatori. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati si validati telefonic, pe email, site si retelele de socializare, la 5-7 zile de la extragere. Detaliile legate de modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectivul unei comunicari telefonice si prin email intre Organizator si Castigator.

Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          Comanda sa fie achitata integral (cu cardul online prin procesatorul de plati Netopia, prin transfer bancar sau ramburs). In cazul in care plata este ramburs, va trebui verificat rambursul ca fiind virat de catre firma de curierat Sameday  si incasat in conturile operatorului.

-          Valoarea minima a comenzii sa fie de minimum 200 Ron (Tva inclus)

-          Castigatorii sa ne puna la dispozitie datele pentru livrare: adresa livrare si numar telefon.

 


Sectiunea  8: Validarea premiilor

Castigatorii vor fi instiintati prin email cu privire la codul de validare al voucherului.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 mai 2024.

Sectiunea  9. Incetarea concursului

Prezenta concurs va inceta de drept in data de 28.01.2024 (ora 23.59). Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

 

Sectiunea  10. Regulamentul concursului

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

 

Sectiunea  11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.


 Castigatori - weekend 26.01 - 28.01.2024 (15 vouchere x 100 lei fiecare, valabilitate voucher 01.05.2024)
728299 TOMA A.L
728621 ATREJEI D.
728410 TANASESCU I.
729031 RUBINSCHI E.
728500 MANOLE A.
728673 NEACSU B.
728733 GRAMA I.
728899 BINDEA C.
728552 IONESCU C.
728892 BACIU L.
728462 CORNEA M.
728505 PUTUREANU A.
728617 KOLUMBAN Z.
728764 BURCEA G.
729009 IELCIU M.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA “Concursul saptamanal cu premii”

organizata de SC DEPAL SRL  in perioada 27.11.2023 - 17.12.2023


 Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de:

Sc Depal Srl, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bvd Timisoara, nr 17B, Bl 106B, Sector 6, Bucuresti, Cod unic de inregistrare 4871384. Atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/1759/2016.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.


 Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 27.11.2023 – 17.12.2023 si presupune includerea automata a tuturor clientilor ce plaseaza o comanda de minimum 200 Ron (TVA inclus), in perioada 27.11.2023 – 17.12.2023 pe site-ul companiei, si anume www.driedfruits.ro


 Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex  sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integral, liber consimtita si in afara oricarei constangeri a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare client Driedfruits care plaseaza o comanda de minimum 200 Ron pe site-ul www.driedfruits.ro in perioada 27.11.2023 (ora 00:00) si 17.12.2023 (ora 23.59), este inscris automat la concursul cu premii.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse la plasarea comenzii.

Datele furnizate vor permite informarea participantilor premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.


 Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, compania Sc Depal Srl garanteaza participantilor la concurs:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul , si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti  in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email: [email protected]

       

Sectiunea 5. Mecanismul concursului

Clientii Driedfruits vor afla de organizarea concursului de pe site-ul www.driedfruits.ro (pagina principala si rubrica de concursuri din cadrul site-ului), pagina de Facebook Driedfruits Supplier  si Instagram Driedfruits.

Inscrierea la concurs se face automat, prin plasarea unei comenzi de minimum 200 lei (tva inclus) pe www.driedfruits.ro, in perioada 27.11.2023 (ora 00:00) si 17.12.2023 (ora 23.59). 

Perioada concursului va cuprinde 1 extragere saptamanala a cate 10 clienti pe saptamana, respectiv 20 clienti in ultima saptamana. Castigatorii vor fi trasi la sorti prin random.org, in fiecare zi de luni de dupa incheierea fiecarei extrageri si vor fi anuntati si validati pe email, site si pe retelele de socializare in termen de 5-7 zile de la extragere.

Mai multe comenzi plasate, va aduc mai multe sanse la castigarea unui voucher.

Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 aprilie 2024.


 Sectiunea 6. Premiile concursului

Premiile concursului saptamanal constau in:

10 vouchere/saptamana in valoare de 150 Ron/voucher

Extragerea mai sus mentionata (vezi sectiunea 5) va avea loc saptamanal.

Saptamana 27.11.2023 – 03.12.2023 – 10 vouchere x 150 lei

Saptamana 04.12.2023 – 10.12.2023 – 10 vouchere x 150 lei

Saptamana 11.12.2023 – 17.12.2023 – 20 vouchere x 150 lei

 

 Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor
Vor fi desemnati 10 castigatori, respectiv 20 castigatori in ultima saptamana. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati si validati telefonic, pe email, site si retelele de socializare, la 5-7 zile de la extragere. Detaliile legate de modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectivul unei comunicari telefonice si prin email intre Organizator si Castigator.
Pentru a fi validati, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Comanda sa fie achitata integral (cu cardul online prin procesatorul de plati Netopia, prin transfer bancar sau ramburs). In cazul in care plata este ramburs, va trebui verificat rambursul ca fiind virat de catre firma de curierat Sameday  si incasat in conturile operatorului.
- Valoarea minima a comenzii sa fie de minimum 200 Ron (Tva inclus)
- Castigatorii sa ne puna la dispozitie datele pentru livrare: adresa livrare si numar telefon.


 Sectiunea  8: Validarea premiilor
Castigatorii vor fi instiintati prin email cu privire la codul de validare al voucherului.
Valabilitatea voucherului este de pana la data de 1 aprilie 2024.


 Sectiunea  9. Incetarea concursului
Prezentul concurs va inceta de drept in data de 17.12.2023 (ora 23.59). Poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.


 Sectiunea  10. Regulamentul concursului
Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.driedfruits.ro.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site (vezi rubrica de concursuri), pagina de Facebook Dried Fruits Supplier  si Instagram Driedfruits.


 Sectiunea  11. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.


 Castigatori - saptamana 20.11.2023 - 26.11.2023 (10 cosuri cu produse Dried Fruits in valoare de 150 lei fiecare)

711484 PLESU V.

711367 STAN S.

712011 CATRINOIU E.

711036 SIM R.

711919 BRATU M.

711372 NOJEA T.

711696 COMAN V.

710302 DUMITRESCU C.

711584 SOLOMON M.

712282 BALOMIRI P.

 Castigatori - saptamana 27.11.2023 - 03.12.2023 (10 vouchere x 150 lei)

714006 RIEGER L.

713594 FAIGHENOV D.

713461 TUDORA M.

713199 MINCU V.

713274 AMNASAN M.

713664 STOICHECIU E.

712664 STANCIU L.

712957 POPOVICI A.

713292 RADU R.

712757 IENCI M.

 Castigatori - saptamana 04.12.2023 - 10.12.2023 (10 vouchere x 150 lei)

715251 GHINET T.

714390 ALBEI D.

714371 TURIAC M.

715565 CSEKO E. A.

715227 ION A.

714702 LAZAR F.

715622 MATEI A. C.

715394 NATEA G.

714472 SALAORU A.

715991 STAN A. N.

 Castigatori - saptamana 11.12.2023 - 17.12.2023 (20 vouchere x 150 lei)

718696 SZUCSAGI E.

718350 PALTANEA B.

717852 MARGINEAN A.

717459 DIACONU L.

716925 BARBULESCU C.

717627 SICLOVAN M.

717079 GRECU E.

717410 SAVESCU B.

716348 CAMPEAN A.E.

717264 TALMACIAN E.

716621 GYARAKI M.

718315 GEORGESCU L.

716385 ILINA C.G.

716836 ANASTASIU E.

716364 KADAR J.

718094 GERCSENYI B.

718801 DRAGAN E.

718008 APETRII R.

716442 ANTONIE D.

718432 ZOIA O.